Aktuální informace pro rodiče

Pokud vaše dítě jede na Mini tábor: Z důvodu sanitace areálu při střídání turnusů se mění termín pořádání Mini tábora Vránov. Nový termín tábora 13.7.2020 (pondělí) - 18.7.2020 (sobota) Dále pečlivě čtěte následující informace: Na základě aktuální epidemiologické situace výskytu infekce Covid-19 a v návaznosti na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví resp. usnesení vlády bylo vydáno Hygienicko-protiepidemické opatření stanovené pro zajištění sezóny letní dětské rekreace pro rok 2020. Z tohoto usnesení pro náš provoz tábora vyplývá povinnost změny formuláře Bezinfekčnost - prohlášení rodičů, které se odevzdává v den příjezdu dítěte na tábor. [Stáhnout můžete zde]. Znovu připomínáme, že tento formulář se podepisuje a odevzdává až při příjezdu dítěte na tábor!! S ohledem na současnou epidemiologickou situaci se doporučuje požadovat doložení lékařského posudku vystaveného v roce konání akce, neuplatňovat zákonem stanovenou lhůtu platnosti posudku 2 roky od jeho vystavení, pokud během této doby nedojde ke změně zdravotní způsobilosti. Dále povinnost nošení jednorázových roušek v případě pohybu dětí mimo objekt tábora, z tohoto vyplývá požadavek provozovatele tábora, aby dítě při přjezdu na tábor bylo vybaveno min. 5ks jednorázových roušek. (Povinnost nošení roušek pro děti v areálu tábora není nutné) V případě podezření na výskyt infekce COVID-19 ev. jakýchkoliv pochybností musí být zajištěn bezodkladný návrat dítěte do rodiny a zajistit dostupnost rodičů dítěte (zákonných zástupců) po celou dobu konání akce. Na základě zajištění protiepidemických opatření je zakázáno si na tábor přivezt jakékoliv vlastní jídlo a pití (sladkosti, brambůrky, nápoje aj.) Vzhledem k tomuto usnesení Ministerstva zdravotnictví dojde v letošním roce k některým změnám k zvýšení bezpečnosti všech účastníků letních akcí. Tímto se omlouváme za případné komplikace, které budeme muset řešit, ať vzhledem k dětem i Vám rodičům, a budeme věřit, že se i přes to bude dětem s námi letos tábor líbit.