táborová pravidla:

Táborový řád bod po bodu:
 • Jsem si vědom, že jako každý účastník tábora se podílím na tom, aby se na táboře líbilo nejen mě, ale i všem ostatním táborníkům
 • Dodržuji zvyky s tradice svého oddílu
 • Svým chováním a jednáním nedělám ostudu svému oddílu
 • Budu se snažit vyhnout hádkám a sporům
 • Rád a ochotně pomohu každému, hlavně mladším táborníkům
 • Dodržuji režim dne a denní program
 • Řídím se pokyny vedoucích a služeb tábora
 • Potřebuji-li pomoc či radu s důvěrou se obrátím na svého vedoucího
 • Každé zranění či bolest ohlásím okamžitě zdravotníkovi, nebo svému vedoucímu
 • Dbám o čistotu své chatky, tábora a jeho okolí
 • Dbám o čistotu svého těla
 • Nevstupuji bez povolení do cizí chatky, kuchyně, skladů, do místnosti kde jsou nemocní
 • Přírodu neničím, ale chráním
 • Oheň rozdělávám jen pod dohledem vedoucího
 • Šetřím inventář tábora
 • Piji jen pití připravované v kuchyni
 • V chatce nejím, nepiji ani nesyslím zásoby
 • Neopouštím prostor tábora bez vědomí vedoucího