zmínili se o nás:

Kde všude jste mohli o náš tábor ,,zakopnout“? Přečíst si o nás, doslechnout se nebo nás dokonce vidět?! Myslíte si, že nikde? Tak to si Vás dovolíme vyvést z omylu! To, že jsme nejlepším táborem v Karlovarském kraji už něco znamená! Nevšímáte si toho však jen vy, nebo my, ale také různá média, která dění na táboře zprostředkovávají!

Rádio:
Reportáž Český Rozhlas 30.7.2020
Denní tisk:
Sokolovský deník (Tábory na Vránově? Jsou prostě „bestovní!“)
Ostatní odkazy:
Adaptační kurz primánů (1. – 3. 9. 2011)